Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Biuro Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695
 fax. +48 77/4103 922

 

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Wołoszczuk
tel. +48 77/4103 695, wew. 116
pokój nr 117, I piętro
e-mail:

 

Pełnomocnik przyjmuje we wtorki i czwartki od godz. 730 do godz.1530.

 

Pełnomocnik odpowiedzialny jest za współpracę z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności za:

 1. Opracowanie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Udzielanie informacji na temat pozabudżetowych możliwości pozyskania funduszy na statutową działalność stowarzyszeń.
 3. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
 4. Wzajemne informowanie się o planowych kierunkach działania.

 

Wersja XML