Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki i wnioski dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa

 1. DOCXZGŁOSZENIE BUDOWY-PRZEBUD. BUD. MIESZK. JEDN..docx
 2. DOCXZgłoszenie rozbiórki.docx
 3. DOCXZgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.docx
 4. DOCWniosek o wydanie dziennika budowy.doc
 5. DOCXB4 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA.docx
 6. DOCwniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.doc
 7. DOCOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.doc
 8. DOCwniosek o zaświadczenie o samodzielności lokalu.doc
 9. DOCXWniosek o pozwolenie na rozbiórkę.docx
 10. DOCwniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.doc
 11. DOCXOŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSP. NIERUCH..docx
 12. DOCWniosek o zaświadczenie o samodzielności lokalu.doc
   


 

Wersja XML