Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki i wnioski dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa

 1. DOCXZgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.docx
 2. DOCXZgłoszenie rozbiórki.docx
 3. DOCXZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.docx
 4. DOCwniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.doc
 5. DOCwniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.doc
 6. DOCWniosek o wydanie dziennika budowy.doc
 7. DOCOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.doc
 8. DOCWniosek o zaświadczenie o samodzielności lokalu.doc
 9. DOCXWniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu PZT lub AB.docx


 

Wersja XML