Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego

 

Uchwała Zarządu Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
4. 124/532/2014 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
3. 78/356/2013 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
2. 45/205/2012 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
1. 56/339/2008 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2009

 

Wersja XML