Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Namysłowskiego

ZIPProgram ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami dla Powiatu Namysłowskiego.zip

 

PDFAktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.pdf

PDFAktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.pdf

 

PDFAktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”.pdf
 

Wersja XML