Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu:
/icg9251rpb/SkrytkaESP

/icg9251rpb/skrytka

UWAGA!!!
Aby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu
należy bezwzględnie ustalić termin wizyty drogą telefoniczną - tel 077 4103-695 wew. 101

PRAWO JAZDY

   PDFwniosek - prawo jazdy.pdf
   PDFoświadczenie - prawo jazdy.pdf
   PDFoświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie szkolenia.pdf
   PDFoświadczenie o wyrażeniu zgody na uzyskanie prawa jazda.pdf
   PDFwniosek o wydanie-przedłużenie ważności zezwolenia na kier. pojazdem uprzywilejowanym.pdf
   PDFPełnomocnictwo.pdf
  

REJESTRACJA POJAZDU I INNE CZYNNOŚCI

1. Rejestracja/przerejestrowanie używanego pojazdu
    PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 60 dni dla umów zawartych od 01.07.2021 r.pdf

2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
    PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf
    PDFoświadczenie dot. rejestracji warunkowej pojazdu.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 60 dni dla umów zawartych od 01.07.2021 r.pdf

3. Rejestracja nowego pojazdu
    PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

4. Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu
    PDFwniosek - zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf
    PDFtermin zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf
    PDFtermin zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu wydłużony do 60 dni dla umów zawartych od 01.07.2021 r.pdf

5. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFwniosek o udzielenie licencji na wykonanie transportu drog. w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.pdf
    PDFoświadczenie dot działania za zgodą większości współwłaścicieli.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

6. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wymiana wtórnika dowodu rejestracyjnego
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFoświadczenie dot. utraty tablic, dowodu rejestarcyjnego i czasowego wycofania pojazdu z ruchu.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

7. Wydanie wtórnika karty pojazdu
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFoświadczenie.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

8. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFoświadczenie.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

9. Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFoświadczenie dot. utraty tablic, dowodu rejestarcyjnego i czasowego wycofania pojazdu z ruchu.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf
    PDFoświadczenie dot działania za zgodą większości współwłaścicieli.pdf

10. Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFoświadczenie.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

11. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

12. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFoświadczenie.pdf

13. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

14. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym / karcie pojazdu
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFoświadczenie.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

15. Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy
     PDFwniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu.pdf
     PDFoświadczenie.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

16. Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
     PDFwniosek o wydanie tabliczki znamionowej zastępczej.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

17. Wyrejestrowanie pojazdu
     PDFwniosek o wyrejestrowanie pojazdu.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

18. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
     PDFwniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf
     PDFoświadczenie dot. utraty tablic, dowodu rejestarcyjnego i czasowego wycofania pojazdu z ruchu.pdf

19. Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

20. Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
     PDFzawiadomienie - zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

21. Czasowa rejestracja pojazdu
     PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

22. Rejestracja pojazdu zabytkowego
     PDFwniosek o rejestrację pojazdu.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

23. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

 

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW
   
  PDFwniosek o wpis do rejestru przeds. prowadzących OSK.pdf
     PDFzgłoszenie zmiany danych wpisanych do rejestru przed. prowadzących OSK.pdf
     PDFPełnomocnictwo.pdf

 

INSTRUKTORZY I WYKŁADOWCY

1. Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów
   
PDFwniosek o wpis do ewidencji.pdf
    PDFwniosek o wydanie- przedłużenie legitymacji instruktora.pdf
    PDFoświadczenie dla instruktorów.pdf
    PDFinformacja o zaistnialych zmianach.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

2. Wpisanie wykładowców do ewidencji wykładowców
   
PDFwniosek o wpis do ewidencji.pdf
    PDFoświadczenie dla wykładowców.pdf
    PDFinformacja o zaistnialych zmianach.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

 

WAŻNE ZMIANY DLA PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH OD 1 MARCA 2022 r.

Załącznik nr 1 - PDFInformacja na 31 grudnia.pdf
Załącznik nr 2 - PDFOświadczenie - baza eksploatacyjna.pdf1. TRANSPORT
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
    PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

2. Zezwolenie na wykonywanie regularnych - specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
    PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych - specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
   PDFWniosek - licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9-osób łącznie z kierowcą.pdf
   PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf
   PDFOświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.pdf
   PDFOświadczenie.pdf

4. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodowym osobowym.
   PDFWniosek - licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodowym osobowym..pdf
   PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf
   PDFOświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.pdf
   PDFOświadczenie.pdf

5. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
   PDFWniosek o udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa rzeczy.pdf
   PDFOświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.pdf
   PDFOświadczenie zarządzającego transportem.pdf

6. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy 
    PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
    PDFOświadczenie.pdf
    PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf

7. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - zmiana zaświadczenia
    PDFWniosek o zmianę zaświadczenia na potrzeby własne.pdf
    PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf
    PDFOświadczenie.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

8. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
    PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na WZPD.pdf
    PDFWYKAZ POJAZDÓW - WZPD.pdf
    PDFZałączniki - Oświadczenia.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

9. Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy 
    PDFWniosek o wydanie dodatkowego wypisu.pdf
    PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

10. Wniosek o wydanie dodatkowego wpisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / osoby
    PDFWniosek o wydanie dodatkowego wpisu.pdf
    PDFZałącznik - wykaz pojazdów.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

11. Zmiana osoby zarządzającej transportem
    PDFWniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem.pdf
    PDFZałączniki - Oświadczenia.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

12. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach powiatowych kategorii I i II
  
  PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. I.pdf
    PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. II-IV.pdf
    PDFPełnomocnictwo.pdf

Wersja XML