Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa środków ochrony osobistej, związanej z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.

PDF01 Ogłoszenie o zamówieniu- Dostawa środków ochrony osobistej..pdf

ZIP02 SIWZ.zip

PDF03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- Dostawa środków ochrony osobistej..pdf

PDF04 Zmiana_1 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf

PDF05 Zmiana_2 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców.pdf

PDF06. Informacja z otwarcia ofert.pdf

 
Wersja XML