Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania Starosty Namysłowskiego - akty prawa miejscowego

Sprawozdania Starosty Namysłowskiego 
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
2 ------- 31 stycznia 2020 r. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku 
1 ------- 07 stycznia 2019 r.  Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku  
Wersja XML