Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2019 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
10.12.2019r.

27.12.2019r.
godz. 14:00

Dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
08.08.2019r. 23.08.2019r.
godz. 10:00
Wykonanie pokrycia dachu płaskiego na budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Mickiewicza 14 w Namysłowie.
07.08.2019r. 16.08.2019r.
godz. 10:00

Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku związanego z termomodernizacją budynku przy Pl. Wolności 1 w Namysłowie: 1) Audytu energetycznego. 2) Studium Wykonalności Inwestycji.

06.08.2019r. 14.08.2019r.
godz. 10:00
Wykonanie monitoringu obiektu – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”
02.08.2019r. 12.08.2019r.
godz. 10:00

Zagospodarowanie zieleni – nasadzenia – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”

Wersja XML