Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redaktorzy biuletynu

Maria Adamczyk

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
77/4103 695 wew.209 77/4103 695 wew.212

Agnieszka Adamiak

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
77 4103 695 77 4103 922

Marta Adamiec

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Inspektor ds. Zarządu Powiatu i spraw administracyjno - gospodarczych
774103 695 wew. 117 774103 922

Joanna Biczysko

Starostwo Powiatowe w Namysłowie - Wydział Architektury i Budownictwa Inspektor ds. Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
77 4103 695 wew. 110

Monika Duraj

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
77/4103 695 wew.117 77/4103 922

Paweł Gorczyński

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Referent ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
77/4103 695 wew.223 77/4103 922

Adriana Harasimczuk

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Magdalena Hojeńska

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
77/4103 695 wew.108 77/4103 922

Barbara Jarmuszewska

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Inspektor ds. Komunikacji Społecznej
77 4103 695 77 4103 922

Anna Kochmańska-Grzegorczyk

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Inspektor ds. Zamówień Publicznych
77/4103 695 wew.210 77/4103 695 wew.212

Marcin Kompała

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Inspektor ds. Ochrony Środowiska
77/4103 695 wew.128 77/4103 922

Magdalena Koper

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa
77/4103 695 wew.109 77/4103 922

Robert Kupniewski

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Informatyk Wydziału Organizacyjnego
77/4103 695 wew. 205 77/4103 922

Anna Pacyniak

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Inspektor ds. Kadr
77/4103 695 wew.118 77/4103 922

Bartosz Podgórski

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Informatyk Wydziału Organizacyjnego
77 4103 695 wew. 205

Agnieszka Podyma

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Podinspektor Wydziału Architektury i Budownictwa
77/4103 695 wew.110 77/4103 922

Wioletta Socha-Kompała

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
77/4103 695 wew.206 77/4103 922

Łukasz Stefan

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Starszy specjalista ds. świadczeń pieniężnych
77/4105 193 wew. 163 77/4105 193

Alicja Włodarczyk

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Biuro Rady
774103695 774103922

Ewa Zamorowska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim Inspektor ds. administracyjnych
77 419 39 62 77 419 39 62

Wersja XML