Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Scalenie gruntów w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice

PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów w obrębie Zofijówka.pdf

PDFzawiadomienie o zebraniu w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów w obrębie Zofijówka.pdf

PDFZawiadomienie o zebraniu w sprawie ogłoszenia wyników szacunku gruntów w obrębie Zofijówka.pdf

PDFUchwała w sprawie zasad szacunku gruntów wsi Zofijówka.pdf

PDFZawiadomienie o zebraniu w sprawie zasad szacunku gruntów objętych scaleniem w obrębie Zofijówka.pdf

PDFZawiadomienie o zebraniu w sprawie wyboru Rady Uczestników Scalenia w obrębie Zofijówka.pdf

PDFObwieszczenie o zebraniu dotyczącym scalenia gruntów w obrębie Zofijówka.pdf

PDFZawiadomienie o zebraniu - Zofijówka.pdf

PDFZawiadomienie Starosty Namysłowskiego dot. scalenia gruntów w obrębie Zofijówka.pdf

PDFObwieszczenie o zebraniu wiejskim - odczytanie decyzji scaleniowej.pdf

PDFMapa z projektem scalenia gruntów - załącznik nr 1.pdf

PDFDecyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice_007654.pdf

PDFObwieszczenie o zebraniu - Zofijówka.pdf

POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU SCALENIA:

PDFPostanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego w obrębie Zofijówka.pdf

PDFMapa obszaru scalenia - Załącznik nr 1 do postanowienia.pdf

Wersja XML