Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2018 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
     
26.11.2018r.

10.12.2018r.
do godz.15:00

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
19.06.2018r.

     26.06.2018r.      do godz.15:30

Sporządzenie Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu  Państwa należących do osób fizycznych. Sporządzenie Inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.

03.10.2018r.

18.10.2018r.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów i bieżącej konserwacji dźwigu osobowego znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. 

22.11.2018 r.

30.11.2018 r.

do godz.10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY:

Dostawy schodołazu osobowego krzesełkowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.

 

Wersja XML