Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Powiat Namysłowski” - mury obronne ul. Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8.

1. DOC01 Zapytanie ofertowe.doc

2. DOC02 Formularz oferty.doc

3. DOC03 Oświadczenie wykonawcy.doc

4. DOC04 Projekt umowy część 1 - ul. Staszica 8.doc

5. DOC05 Projekt umowy część 2 - ul. Piastowska 8.doc

6. PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

7. PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Wersja XML