Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.

1. DOC01 Zapytanie ofertowe.doc

2. DOC02 Formularz oferty.doc

3. DOC03 Oświadczenie wykonawcy.doc

4. DOC04 Projekt umowy.doc

5. PDFZmiana_1.pdf

6. PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Wersja XML