Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30.000 euro – Nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ul. Oleśnickiej 4 w Namysłowie”.

 1. DOC01 Zapytanie ofertowe.doc
 2. DOC02 Formularz oferty.doc
 3. DOC03 Oświadczenie wykonawcy.doc
 4. DOC04 Projekt umowy.doc
 5. PDFZmiana_1 Sprostowanie omyłki pisarskiej.pdf
 6. DOCZmiana_1 05 Załacznik nr 2 Projekt umowy po zmianie 1.doc

 

Wersja XML