Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory druków PINB

Wzory druków - Wersja dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany, sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku:

 1. DOCXInformacja wskazująca kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.docx
 2. DOCXOświadczenie projektanta.docx
 3. DOCXOświadczenie projektnta sprawdzającego.docx
 4. DOCXWniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie 2020.docx
 5. DOCXZawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych 2020.docx
 6. DOCXZawiadomienie o zakończeniu budowy 2020-2.docx
 7. DOCXZawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.docx

Wzory druków - Druki przed rozpoczęciem zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku (stara procedura):

 1. DOCZawiadomienie o rozpoczęciu robót.doc
 2. DOCOświadczenie kierownika budowy do rozpoczęcia budowy.doc
 3. DOCOświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego - rozpoczęcie budowy.doc
 4. DOCZawiadomienie o zakończeniu budowy.doc
 5. DOCWniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.doc
 6. DOCOświadczenie kierownika do zakończenia budowy lub wniosku.doc
 7. DOCOświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego - zakończenie budowy.doc
 8. DOCZawiadomienie o zmianie kierownika budowy.doc
 9. DOCInformacja BIOZ.doc
 10. DOCZawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli 2000m.doc
 11. PDFInformacja dot. usytowania obiektu budowlanego ) obiektów budowlanych -GEODETA.pdf
Wersja XML