Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna I LO

Struktura organizacyjna I LO

Podstawa prawna działania:

I LO w Namysłowie jest publiczną jednostką oświatową.
Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
I LO zorganizowane jest zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu Regulaminem Organizacyjnym.

W roku szkolnym 2004/2005 do I LO uczęszcza 460 uczniów zorganizowanych w 17 oddziałach klasowych.

Wersja XML