Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykreślanie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. protokół z zebrania wraz z uchwałami:
  • o rozwiązaniu stowarzyszenia,
  • o przeznaczeniu  posiadanego majątku,
 2. listę obecności wraz z podpisami członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu.

.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni

 

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

PROCEDURA LIKWIDACJI:

 

W przypadku zaprzestania działalności i likwidacji stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia na zwołanym w tym celu zebraniu członków  powinni j.n.:

 1. sporządzić protokół z zebrania,
 2. sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia, którzy uczestniczą w zebraniu,
 3. podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia (zgodnie z zapisami regulaminu),

 

UWAGA:

            W uchwale należy określić datę rozwiązania stowarzyszenia

 1. podjąć uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (jeżeli taki posiada),
 2. zdecydować o przekazaniu i przechowywaniu akt stowarzyszenia,
 3. złożyć wniosek do starosty o wykreślenie stowarzyszenia z „Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych”.

 

UWAGA:

Likwidacja stowarzyszenia polega na:

 

PODSTAWA PRAWNA


DOC1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji.doc

DOC2. Protokół z Zebrania Członków Stowarzyszenia.doc

DOCX3. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia.docx

DOC4. Wniosek o wydanie zaświadczenia - likwidacja stowarzyszenia zwykłego.doc

DOC5. Uchwała o przeznaczeniu majątku.doc

 

Opracowała:

Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wersja XML