Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. protokół z zebrania zawierający informacje (uchwały) o dokonaniu zmian dot. m.in.:
  • nazwy stowarzyszenia,
  • adresu siedziby,
  • regulaminu działalności,

a także wyboru:

 1. listę obecności członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu.

.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

W przypadku zmiany regulaminu działalności należy załączyć 2 egz. jednolitego tekstu regulaminu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu zmian do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

 

Nieuzupełnienie wniosku o wpis zmian do ewidencji w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

 

OPŁATY:

Brak

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

PODSTAWA PRAWNA

 

DOC1. Wniosek o wpis zmian do ewidencji.doc
 

Opracowała:

Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wersja XML