Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji

Pliki do pobrania:

PDF01 Zapytanie ofertowe.pdf
DOC02 Formularz oferty.doc
DOC03 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOC04 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

PDFUnieważnienie - Studium Wykonalności Inwestycji.pdf
 

Wersja XML