Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Pliki do pobrania:

PDF01 Zapytanie ofertowe.pdf
DOC02 Formularz oferty.doc
DOC03 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOC04 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
PDF05 Protokół wyboru oferty.pdf

 

 

Wersja XML