Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna

Kontrole zewnętrzne

Kontrola Opolskiego Kuratorium Oświaty w dniu 16.09.2020r.

TEMAT KONTROLI: Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Informacje o kontroli: Kontrola dotyczyła zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym realizacji zajęć w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów lub indywidualnie z dzieckiem lub uczniem oraz opinii w sprawie potrzeby objęcia dziecka lub ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, w okresie dwóch lat szkolnych, tj. 2017/2018 i 2018/2019.

WYNIKI KONTROLI: BEZ ZALECEŃ - Orzeczenia i opinie wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego


Wersja XML