Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego - akty prawa miejscowego

Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
4. 128/475/2018 28 marca 2018 r.  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz
informacji o stanie mienia powiatu
 
3. 88/343/2017 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz
informacji o stanie mienia powiatu
  
2. 44/186/2016 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu 
1. 12/51/2015 30 marca 2015 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
Wersja XML