Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Pracownicy

Dyrektor
Ryszard Kalis
parter, pok. nr 17
tel.  77/4105-193, wew. 166

Zastępca dyrektora
Joanna Ostrowska
parter, pok. nr 24
tel.  77/4105-193, wew. 163

Główny księgowy
Urszula Łyżniak
parter, pok. nr 18 a
tel.  77/4105-193, wew. 168

Starszy specjalista
ds. kadrowo-administracyjnych
Sylwia Strzelecka
I piętro, pok. nr 111
tel.  77/4105-193, wew. 164

Starszy specjalista pracy socjalnej
Barbara Olbryt
parter, pok. nr 24
tel.  77/4105-193, wew. 162

Starszy specjalista ds. świadczeń pieniężnych
Łukasz Stefan
parter, pok. nr 24
tel.  77/ 4105-193, wew. 163

Starszy inspektor ds. pieczy zastępczej
Anna Pawłowska
parter, pok. 18
tel.  77/4105-193, wew. 167

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Ewa Famuła
parter, pok. 23
tel.  77/4105-193, wew. 112

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Teresa Simlat
parter, pok. 23
tel. 77/4105-193, wew. 112

Psycholog-Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Olga Juszko
II piętro, pok. 203
tel. 77/4105-193, wew. 203

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Małgorzata Borowiak
parter, pok. nr 18 a
tel.  77/4105-193, wew. 168

 

Wersja XML