Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695
fax: +48 77/4103 922
e-mail:
e-mail:

Pracownicy wydziału:


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Katarzyna Kucharska
tel. +48 77/4103 695, wew. 129
pokój nr 5, parter
e-mail:
e- mail:

 

Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Marcin Kompała
tel. +48 77/4103 695, wew. 128
pokój nr 4, parter
e-mail:
e-mail: 
 

Leśnik Powiatowy
Adam Wojtowicz
tel. +48 77/4103 695, wew. 128
pokój nr 4, parter 

Leśnik przyjmuje we wtorki od godz. 800 do godz.1200.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Załatwianie spraw

https://bip.namyslow.pl/117/92/zadania-wydzialu-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa-zalatwianie-spraw.html

----------------------------------------------------------------------------------

 

Wersja XML