Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak uzyskać poświadczenie samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego ?

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój nr 108, 109, 110, tel. +48 77/4103 695, wew. 108, 109, 110.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. – o własności lokali (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 903 z późn. zmianami).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 nr 89 poz.1071 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635).

Rozpoczęcie sprawy:
Złożenie wniosku o poświadczenie samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:
przy złożeniu wniosku: należy dokonać opłaty za decyzję o pozwolenu na  budowę / rozbiórkę  zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (za wyjątkiem zwolnionych - wg ustawy). Opłaty za pozwolenie budowlane wpłaca sie na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 93 8876 0009 0050 7860 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, oddział w Namysłowie.
W przypadku ustanowienie pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (oprócz  zwolnionych).

Czas załatwienia sprawy:
Do 1 tygodnia.

Zakończenie sprawy:
Zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Wersja XML