Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej

 

 

 1. W dniu 09.11.2012 r. w Namysłowie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 12a odbyły się I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych
  w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej. Przetargi zostały ogłoszone uchwałą Nr 59/274/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26.09.2012 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej. Przedmiotem przetargów były działki o nr ewid.: 1) 1279/11, 2) 1279/12, 3) 1279/13, 4) 1279/14, 5) 1279/15, 6) 1279/16, 7) 1279/17, 8) 1279/18, 9) 1279/19, 10) 1279/20, 11) 1279/21, 12) 1279/22, 13) 1279/23, 14) 1279/24, 15) 1279/25, 16) 1279/26, 17) 1279/27, 18)1279/28, 19) 1279/29, 20) 1279/31, 21) 1279/32, 22) 1279/33, 23) 1279/34, 24) 1279/35, 25) 1279/36, 26) 1279/37, 27) 1279/38, 28) 1279/39, 29) 1279/40, 30) 1279/41, 31) 1279/42, 32) 1279/43, 33) 1279/44, 34) 1279/45, 35) 1279/48, 36) 1279/49, 37) 1279/50, 38) 1279/51, 39) 1279/52, 40) 1279/53, 41) 1279/54, 42) 1279/55, 43) 1279/56, 44) 1279/57, 45) 1279/58, 46) 1279/59, 47) 1279/60.
 2. Działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Stanowią jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia zabudowy względem ul. Staromiejskiej. Działki nieuzbrojone, sieć uzbrojenia terenu w e.e., wod.kan.gaz. – znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Pełna sieć uzbrojenia terenu będzie doprowadzana do przedmiotowych nieruchomości przy współudziale finansowym przyszłych właścicieli tych nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie, nieurządzone. Stan zagospodarowania: działka niezagospodarowana, nieogrodzona, teren płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. Nieruchomości nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Lp.

Lp.

Nr

działki

Pow.

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

1.

1279/11

0,1109

58 000,00

3 000,00

580,00

2.

1279/12

0,1477

77 000,00

3 900,00

770,00

3.

1279/13

0,1452

76 000,00

3 900,00

760,00

4.

1279/14

0,1111

58 000,00

3 000,00

580,00

5.

1279/15

0,1128

59 000,00

3 000,00

590,00

6.

1279/16

0,1560

81 000,00

4 100,00

810,00

7.

1279/17

0,1098

57 000,00

2 900,00

570,00

8.

1279/18

0,1115

58 000,00

3 000,00

580,00

9.

1279/19

0,1115

58 000,00

3 000,00

580,00

10.

1279/20

0,1115

58 000,00

3 000,00

580,00

11.

1279/21

0,1115

58 000,00

3 000,00

580,00

12.

1279/22

0,1115

58 000,00

3 000,00

580,00

13.

1279/23

0,1114

58 000,00

3 000,00

580,00

14.

1279/24

0,1114

58 000,00

3 000,00

580,00

15.

1279/25

0,1112

58 000,00

3 000,00

580,00

16.

1279/26

0,1107

58 000,00

3 000,00

580,00

17.

1279/27

0,1582

82 000,00

4 200,00

820,00

18.

1279/28

0,1022

53 000,00

2 700,00

530,00

19.

1279/29

0,1022

53 000,00

2 700,00

530,00

20.

1279/31

0,1601

83 000,00

4 200,00

830,00

21.

1279/32

0,1052

55 000,00

2 800,00

550,00

22.

1279/33

0,1019

53 000,00

2 700,00

530,00

23.

1279/34

0,1020

53 000,00

2 700,00

530,00

24.

1279/35

0,1078

56 000,00

2 900,00

560,00

25.

1279/36

0,1035

54 000,00

2 800,00

540,00

26.

1279/37

0,1031

54 000,00

2 800,00

540,00

27.

1279/38

0,0892

47 000,00

2 400,00

470,00

28.

1279/39

0,1017

53 000,00

2 700,00

530,00

29.

1279/40

0,1124

59 000,00

3 000,00

590,00

30.

1279/41

0,1123

59 000,00

3 000,00

590,00

31.

1279/42

0,0912

48 000,00

2 500,00

480,00

32.

1279/43

0,0894

47 000,00

2 400,00

470,00

33.

1279/44

0,0818

43 000,00

2 200,00

430,00

34.

1279/45

0,0802

42 000,00

2 200,00

420,00

35.

1279/48

0,1170

61 000,00

3 100,00

610,00

36.

1279/49

0,1120

58 000,00

3 000,00

580,00

37.

1279/50

0,1120

58 000,00

3 000,00

580,00

38.

1279/51

0,1120

58 000,00

3 000,00

580,00

39.

1279/52

0,1120

58 000,00

3 000,00

580,00

40.

1279/53

0,1121

58 000,00

3 000,00

580,00

41.

1279/54

0,1121

58 000,00

3 000,00

580,00

42.

1279/55

0,1119

58 000,00

3 000,00

580,00

43.

1279/56

0,1109

58 000,00

3 000,00

580,00

44.

1279/57

0,0921

48 000,00

2 500,00

480,00

45.

1279/58

0,0801

42 000,00

2 200,00

420,00

46.

1279/59

0,1232

64 000,00

3 300,00

640,00

47.

1279/60

0,1014

53 000,00

2 700,00

530,00

 

 

 1. Żadna osoba nie wpłaciła wadium.
 1. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Namysłowskiego

 

Julian Kruszyński

 
Pliki do pobrania:
 1. PDFUCHWAŁA - ZP nr 59-274-2012 z dnia 26.09.2012 r..pdf

 

Wersja XML