Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Gospodarka Nieruchomościami pokój nr 11, tel. 77/4103 695 wew. 155.

Podstawa prawna :
Art. 43-50 i 82-90 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518).

Rozpoczęcie sprawy :
Zainteresowana jednostka organizacyjna Skarbu Państwa powinna złożyć wniosek w sprawie ustanowienia lub wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomości.

Wymagane dokumenty :

Opłaty :

Czas załatwienia sprawy :
Zgodnie z kpa.

Zakończenie sprawy :
Jednostka otrzymuje decyzję Starosty Namysłowskiego lub Zarządu Powiatu Namysłowskiego o ustanowieniu lub wygaszeniu trwałego zarządu, bądź odmowę ustanowienia trwałego zarządu. Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego lub Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego lub Zarządu Powiatu Namysłowskiego.

Inne istotne informacje (uwagi) :
Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienia z opłat dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność charytatywną opiekuńczą, kulturalną, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną o ile działalność ta prowadzona jest na cele nie związane z działalnością zarobkową. W przypadku niejasności dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Wersja XML