Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Gospodarka Nieruchomościami, pokój nr 11, parter sala operacyjna, stanowisko VII tel. 77/4103 695 wew. 155, 159.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nabywaniu przez użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wymagane dokumenty :

Opłaty :

Czas załatwienia sprawy :
Do 1 miesiąca (w sprawach skomplikowanych do 3 miesięcy).

Zakończenie sprawy :
Osoba zainteresowana otrzymuje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W ciągu dwóch tygodni od wydania decyzji służy odwołanie do Wojewody Opolskiego.

Inne istotne informacje (uwagi) :
W przypadku niejasności dodatkowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Wersja XML