Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej cel publiczny

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 11, parter, tel. 77/4103 695 wew. 155.

Podstawa prawna
Dział III, Rozdział 4, 5, 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518).

Rozpoczęcie sprawy :
Z urzędu na rzecz Skarbu Państwa lub na wniosek Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wymagane dokumenty :

Opłaty :
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy :
zgodnie z KPA, oraz w oparciu o art. 115 pkt. 2 w/w ustawy.

Zakończenie sprawy :
Osoba wywłaszczana otrzymuje :
decyzję orzekającą o wywłaszczeniu, po uprawomocnieniu się której następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego. Od otrzymanej decyzji służy odwołanie do Wojewody Opolskiego.

Inne istotne informacje (uwagi) :
Za wywłaszczoną nieruchomość osoba wywłaszczona otrzymuje odszkodowanie pieniężne, które może być zastąpione nieruchomością zamienną.

Wersja XML