Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów i budynków

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Sala operacyjna, parter stanowisko VII, tel. 77/4103 695 wew. 159.

Podstawa prawna :

  1. Art. 40 b ust. 1, Art. 40 d ust.3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 193poz. 1287 z póź. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86 poz. 960 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć zamówienie.

Wymagane dokumenty :

Opłaty :
Według cennika z załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca  2014 r. ( poz.897)

Czas załatwienia sprawy :
Bezpośrednio w momencie złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy :
Udzielenie informacji o stanie własności.

Inne istotne informacje (uwagi) :
W przypadku niejasności, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Wersja XML