Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne informacje

 W Y P O Ż Y C Z A L N I A

Zgodnie z Uchwałą nr 25/71/2019 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Dom Pomocy Społecznej ‘’Promyk” w Kamiennej informuje się, iż istnieje możliwość wypożyczenia następującego sprzętu rehabilitacyjnego:

 

Więcej informacji udziela:

Pani Barbara Rybska – Pracownik socjalny

tel. (77) 4100 358 wew. 25  

 

 


  

OFERTA POBYTU CZASOWEGO W PROMYKU

Dom Pomocy Społecznej "Promyk" informuje, że w naszej placówce istnieje możliwość pobytu na czas określony. Osoba, która nie jest samodzielna i wymaga całodobowej opieki, może czasowo zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej.

Całkowity, miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 3.510,84 zł, w przypadku pobytu na czas określony odpłatność zostanie przeliczona proporcjonalnie do okresu przebywania w placówce. 

                  Osoba przybywająca do naszego Domu ma zapewnione:

 

Więcej informacji udziela:

 

Pani Barbara Rybska – Pracownik socjalny

 

tel. (77) 4100 358 wew. 25  

 

Zainteresowanych możliwością umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki, na pobyt czasowy lub na pobyt dzienny, zapraszamy również osobiście do odwiedzenia naszego Domu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.  

 


 

ZASADY PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PROMYK” W KAMIENNEJ

         Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, z pisemnym wnioskiem o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

         Wszystkie dokumenty wymagane do umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, który następnie wydaje decyzję kierującą do naszej jednostki oraz decyzję o odpłatności za pobyt.

         Komplet dokumentów wraz z decyzjami trafi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, które na podstawie otrzymanych dokumentów i uzgodnieniu z naszą jednostką przyjęcia nowego mieszkańca, wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

         Następnie Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie, w formie zaproszenia, osobę ubiegającą się o przyjęcie lub przedstawiciela takiej osoby o terminie przybycia. Okres oczekiwania na nowego mieszkańca wynosi 14 dni od daty wysłania zaproszenia.    

         W przypadku braku wolnych miejsc obowiązuje okres oczekiwania na przyjęcie.

 

Więcej informacji udziela:

Pani Barbara Rybska – Pracownik socjalny

tel. (77) 4100 358 wew. 25

 

Wersja XML