Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Ewidencja gruntów i budynków pokój nr 10 tel. 77/4103 695 wew. 151, 153.

Podstawa prawna :

  1. Art. 22, 23 i art. 26 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 193 poz. 1287 z póź. zm. ).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454 z póź. zm.).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o zmianę danych w operacie ewidencji gruntów i budynków (Załącznik nr 1 do sprawy), lub przedłożyć jeden z podanych dokumentów:

Wymagane dokumenty :
Wypełniony wniosek o zmianę danych ewidencji gruntów i budynków lub jeden z w/w dokumentów (Załącznik nr 1 do sprawy).

Opłaty :
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy :
Do 30 dni.

Zakończenie sprawy :

Inne istotne informacje (uwagi) :
Ewidencja gruntów i budynków stanowi państwowy rejestr nieruchomości.

Wersja XML