Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022

Uchwałą Nr XXXIII/226/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 31 maja 2017 r., przyjęto Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-22.

Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego, stanowi dokument w którym wskazano najważniejsze obszary wymagające szczególnego zainteresowania samorządu i jako takie - w realizacji polityki zdrowotnej - powinny być traktowane priorytetowo. Opracowanie uwzględnia zarówno główne kierunki zapisane w planach i zestawieniach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, jak i szczegółową analizę oceny stanu zdrowia populacji i dostępność do świadczeń medycznych występujące na terenie powiatu namysłowskiego.

 

DOCPlan polityki zdrowotnej 2018-2022.doc
 

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14088340
w tym miesiącu: 130888
dzisiaj: 233

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1