Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych

 1. PDFBartosz Medyk.pdf
 2. PDFZbigniew Juzak.pdf
 3. PDFIwona Kamińska.pdf
 4. PDFWilczyńska Jolanta w związku z objęciem funkcji dyrektora I LO.pdf
 5. PDFSozański Jan w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.pdf
 6. PDFJański Maciej -złożone w związku z objęciem stanowiska Dyrektora DD.pdf
 7. PDFKrużyńska Elżbieta złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora DD.pdf
 8. PDFMedyk Bartosz, złożone w związku z nawiązaniem stosunku pracy w ZSM w N-owie (DYREKTOR)1.09.2013r..pdf
 9. PDFMedyk Bartosz, złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dn. 31.08.2013r w RCKU w Namysłowie.pdf
 10. PDFTomiczek Henryk, złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dn. 31.08.2013r w ZSM w Namysłowie.pdf
 11. PDFLetka Zdzisława, złożone w związku z nawiązaniem stosunku pracy 02.09.2013r w RCKU N-ów (p.o.DYREKTORA).pdf
 12. PDFLetka Zdzisława - 1 korekta do oświadzcenia majatkowego z dnia 04.09.2013.pdf
 13. PDFLetka Zdzisława -2 korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.09.2013r..pdf
 14. PDFMedyk Barosz - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 31.08.2013 r..pdf
 15. PDFMedyk Bartosz - korekta do oświadaczenia majątkowego z dnia 01.09.2013r..pdf
 16. PDFLetka Zdzisława - w związku z objęciem stanowiska dyrektora RCKU.pdf
 17. PDFKamińska Iwona- złożone w związku z rezygnacja ze stanowiska Dyrektora-2015 r..pdf
 18. PDFJuzak Zbigniew - w związku z zatrudnieniem na stan. dyrektora- 2015 r..pdf

 

 

 

 

Wersja XML