Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych - przygotowanie materiałów zasobu geodezyjnego do wykonywania prac geodezyjnych oraz weryfikacja zakończonych prac geodezyjnych

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pokój nr 8 tel. 77/4103 695 wew. 150.

Podstawa prawna :
Art. 12 ust. 1 pkt 3, ust.2,art.12 a, art.12 d i art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 193 poz. 1287 z póź.zm ).

Rozpoczęcie sprawy :
Wykonawca  powinien zgłosić zamiar wykonania pracy geodezyjnej lub kartograficznej bezposrednio w PODGiK w Namysłowie lub drogą internetową przy pomocy programu GEO-INFO i-KERG
Wymagane dokumenty :

Opłaty :
Według cennika z załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca  2014 r. ( poz.897)
Czas załatwienia sprawy:
1.Najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia PODG i K , w uzgodnieniu z wykonawcą, przygotowuje materiały z zasobu geodezyjnego niezbędne do wykonania pracy geodezyjnej.
2.Niezwłoczna weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik pracy geodezyjnej lub kartograficznej (po zgłoszeniu jej zakończenia przez wykonawcę).
Zakończenie sprawy :
Przyjęcie roboty geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art 12 b  ust.5 w/w ustawy.

Inne istotne informacje (uwagi) :
W przypadku niejasności, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Wersja XML