• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pogram Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022

Uchwałą z dnia 31 maja 2017 r. nr XXXIII/226/2017 Rada Powiatu Namysłowskiego uchwaliła Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego. Program obowiązuje w latach 2017-2022 i wyznacza kierunek działań administracji samorządowej, które zmierzać mają do osiągnięcia celu nadrzędnego - ochrony i poprawy stanu zdrowia psychicznego naszej społeczności.

DOCProgram Ochrony Zdrowia Psychicznego dla powiatu namysłowskiego na lata 2017-22.doc

Uchwałą z dnia 13 lipca 2017 r. nr 99/370/2017 Zarząd Powiatu Namysłowskiego przyjął Regulamin określający zasady wsparcia finansowego projektów realizowanych w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022.

DOCRegulamin - dofinansowanie w ramach POZP.doc

Informator o dostępnych formach opieki, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  - zgodnie z celem szczegółowym 1.4.4. Harmonogramu zadań Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na l. 2017-2022.

DOCInformator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z aburzeniami psychicznymi.doc

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13891907
w tym miesiącu: 145057
dzisiaj: 5293