Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż map ewidencyjnych, zasadniczych do celów opiniodawczych

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Sala operacyjna , parter stanowisko nr VII, tel. 77/4103 695 wew. 159.

Podstawa prawna :
Art. 40b ust.1,Art.40 d ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725 z póź. zm.).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć zamówienie (Załącznik nr 1 do sprawy).

Wymagane dokumenty :

Opłaty:
Według cennika z załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca  2014 r. ( poz.897)

Czas załatwienia sprawy :
W tym samym dniu, w przypadku większej ilości wniosków termin do uzgodnienia.

Zakończenie sprawy :
Zainteresowany otrzymuje mapę.

Inne istotne informacje (uwagi) :
W przypadku niejasności, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Wersja XML