Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy, parter, hol - stanowisko IV-V, tel. +48 77/4103 695, wew. 157.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 z późn. zmian.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z późn. zmian.).

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiścić stosowne opłaty. Wniosek do pobrania przy ladzie operacyjnej.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Opłata za wydanie prawa jazdy:

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi opłatami organ wydający prawo jazdy zamawia w/w dokument w PWPW w Warszawie. Prawo jazdy wydaje się w terminie 7 dni po złożeniu zamówienia w PWPW.

Zakończenie sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej (interesant otrzymuje prawo jazdy).

Inne istotne informacje (uwagi):

Wersja XML