Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje publiczne Wydziału Architektury i Budownictwa

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta Namysłowski informuje, o:

 1. Zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia:
  PDFBiogazownia rolnicza Zalesie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.pdf
   
 2. Zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia:
  PDFAB.6740.49.2012 GDF SUEZ farma wiatrowa.pdf
   
 3. Zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia:
  PDFAB.6740.066.2012 Orlen.pdf
   
 4. Zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia:
  PDFAB.6740.115.2012 Browar Namysłów.pdf
 5. Zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia:
  PDFAB.6740.173.2012 NB Polska.pdf

 6. Zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia:
  PDFAB.6740.184.2012 SAINT-GOBAIN Polska.pdf

Wersja XML