Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozostałe informacje finansowe Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Namysłowskiego podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczenie na stronie www.bip.namyslow.pl, co następuje:

PDFUchwała nr 93_2012 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała Nr 663_2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała nr 664_2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 611_2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała nr 612_2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 613_2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o mozliwości finansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała nr 750_2012 z dnia 27 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 751_2012 z dnia 27 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Powiatu Namysłowskiego na 2013 r..pdf

PDFUchwała nr 707_2013 z dnia 8 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 525_2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 603-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 604-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 605-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 28-2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Prawidłowość planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025.pdf

PDFUchwała nr 60-2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2016 rok.pdf

PDFUchwała nr 573/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2017 r..pdf

PDFUchwała nr 574/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2017 r..pdf

PDFUchwała nr 575/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 49/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 08.02.2017r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2017 rok.pdf

PDFUchwała nr 707/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 08.02.2017r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 581/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2018 r.pdf

PDFUchwała nr 582/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2018 r..pdf

PDFUchwała nr 583/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 19_2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 76_2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2018 rok.pdf

PDFUchwała nr 589/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018r w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 590/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12.12.2018r w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 55/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23.01.2019r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFUchwała nr 525/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr 526/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Namysłowskiego na 2020 r..pdf

PDFUchwała nr 527/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Namysłowskiego.pdf

Wersja XML