Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne 2012 r.

Strona archiwalna

 

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
11.12.2012 r.

20.11.2012 r.

godzina: 1000

Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK”w Kamiennej.
11.12.2012 r.

19.12.2012 r.

godzina: 1000

Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II” - II.
10.12.2012 r.

19.12.2012 r.

godzina: 1000

Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej
06.12.2012 r.

14.12.2012 r. 

godzina: 1000

Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki w ramach realizacji projektu: pn.: „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”.
29.11.2012 r.

10.12.2012 r.

godzina: 1000

Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu audio-video do projektu pn.: „Dobry start – dobra przyszłość II”.
28.11.2012 r.

11.12.2012 r.

godzina: 1000

Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych i ich wtórników do siedziby Zamawiającego w ilości łącznej ok. 11 268 szt. (+30%; -30%) oraz do nieodpłatnego złomowania i utylizacji starych tablic.
28.11.2012 r.

06.12.2012 r.

godzina: 1000

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (w zestawach) dla uczestników projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.2. i 9.1.2. 
27.11.2012 r. - Dostawa oprogramowania GEO-INFO 6 i.Net, GEO-INFO 6 i.Kerg wraz z wdrożeniem i szkoleniem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie (licencja na serwer + subskrypcja na rok                                   od zakończenia wdrożenia).
22.11.2012 r.

30.11.2012 r.

godzina: 1000

Wyposażenie laboratorium logistycznego w sprzęt komputerowy i drukarki w ramach realizacji projektu: pn.: „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”.
20.11.2012 r.

30.11.2012 r.

godzina: 1000

08.11.2012 r.

16.11.2012 r.

godzina: 1000

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów I Liceum Ogólnokształcego w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt.: Dobry start - Dobra przyszłość I, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.1.2 - II.
07.11.2012 r.

15.11.2012 r.

godzina: 1000

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (w zestawach) dla  uczestników zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn.: „Dobry start - dobra przyszłość II”.
30.10.2012 r.

08.11.2012 r.

godzina: 1000

 
25.10.2012 r.

09.11.2012 r.

godzina: 1000

Modernizacja ciepłej wody użytkowej i zimnej wody w budynku przychodni szpitala w Namysłowie.
23.10.2012 r.

31.10.2012 r.

godzina:10 00

Przewozy wraz z postojami (22 wyjazdy i powroty) uczestników projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
23.10.2012 r.

31.10.2012 r. 

godzina: 1000

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (w zestawach) dla  uczestników zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie w ramach realizacji projektu pn.: „Dobry start - dobra przyszłość II”.
22.10.2012 r.

30.10.2012 r.

godzina: 1000

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt.: Dobry start - Dobra przyszłość II, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.1.2.  - ćwiczenia interaktywne z wykorzystniem narzędzi ICT dla klas II i III - II.
17.10.2012 r.

25.10.2012 r.

godzina: 1000

Zakup i dostawa serwera do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
12.10.2012 r.

22.10.2012 r.

godzina: 1000

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów I Liceum Ogólnokształcego w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt.:Dobry start - Dobra przyszłość I, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.1.2. 
10.10.2012 r.

18.10.2012 r. 

godzina: 1000

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt.: Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.2.
09.10.2012 r.

17.10.2012 r.

godzina: 1000

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków (w zestawach) dla  uczestników zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w ramach realizacji projektu pn.: „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”.
04.10.2012 r.

12.10.2012 r.

godzina 1000

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II LO przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt.:Dobry start - Dobra przyszłość II, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.1.2. 
03.10.2012 r.

11.10.2012 r. 

godzina: 1000

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych  w Namysłowie w ramach realizacji projektu pt.: Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.2. 
25.09.2012 r.

03.10.2012 r.

godzina: 1000

Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu: "Lepsza szkoła zawodowa-lepszym jutrem III" - II.
21.09.2012 r.

01.10.2012 r. 

godzina: 1000

20.09.2012 r.

28.09.2012 r.

godzina: 1000

 
17.09.2012 r.

25.09.2012 r.

godzina: 1000

14.09.2012 r.

24.09.2012 r.

godzina: 1000

Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach realizacji projektu: Lepsza szkoła zawodowa-lepszym jutrem III.
05.09.2012 r.

14.09.2012 r.

godzina: 1000

Zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na praktykach zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu: „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III” - grupa 15 uczniów + 1 opiekun - II.
05.09.2012 r.

13.09.2012 r.

godzina 1000

Wycinka drzew wraz z wykupem, redukcja koron, usunięcie posuszu z wysięgnika oraz frezowanie pni - II.
27.08.2012 r.

04.09.2012 r.

godzina: 1000

Zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na praktykach zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu: „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”.
23.08.2012 r.

31.08.2012 r.

godzina: 1000

Wykonanie wycinki drzew wraz z wykupem, redukcja koron, usunięcie posuszu z wysięgnika oraz frezowanie pni.
22.08.2012 r.

30.08.2012 r.

godzina: 1000

Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012 w ramach umowy licencyjnej Select Plus wraz z pakietem 15 licencji dostępowych CAL z opcją downgrade do wersji 2008 na potrzeby PODGiK - II.
09.08.2012 r.

21.08.2012 r.

godzina 1000

Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Przedstawiciel handlowy telemarketer (telepraca).
09.08.2012 r.

21.08.2012 r.

godzina 1000

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Tytu projektu: Zamknij drzwi wykluczeniu II.Kurs operator obrabiarek CNC.
17.07.2012 r.

25.07.2012 r.

godzina 1000

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Tytuł projektu: Zamknij drzwi wykluczeniu II.
13.07.2012 r.

23.07.2012 r.

godzina 1000

Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkoły zawodowej, w ramach realizacji projektu pt. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie 9.2. – dwie grupy: 21 osób (12 K, 7 M + 2 opiekunów) oraz 28 osób (21 K, 5 M + 2 opiekunów) - II.
11.07.2012 r.

19.07.2012 r.

godzina 1000

Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego Microsoft SQLServer 2012 z opcją downgrade do wersji 2008 wraz z pakietem 15 licencji dostępnych  CAL na potrzeby PODGiK.
09.07.2012 r.

20.07.2012 r.

godzina 1000

Zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej PROMYK w Kamiennej.
05.07.2012 r.

13.07.2012 r.

godzina 1000

Usuwanie nagromadzonego materiału z urządzeń odwadniających (rowów) przy drogach powiatowych Powiatu Namysłowskiego wraz z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę.
02.07.2012 r.

10.07.2012 r.

godzina 1000

Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu do miejsca odbywania praktyk zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkoły zawodowej, w ramach realizacji projektu pt. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie 9.2. – dwie grupy: 21 osób (12 K, 7 M + 2 opiekunów) oraz 28 osób (21 K, 5 M + 2 opiekunów).

21.06.2012 r. 29.06.2012 r. Ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczeń komunikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego.
13.06.2012 r.

22.06.2012 r.

godzina 1000

Świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Namysłowskiego kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu: zadań służby BHP oraz zadań służby PPOŻ.
13.06.2012 r.

21.06.2012 r.

godzina 1000

Przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. B dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu pt. „Lepsza Szkoła Zawodowa – Lepszym Jutrem III".
12.06.2012 r.

27.06.2012 r.

godzina 1000

Przebudowa części pomieszczeń budynku szpitala Namysłowskiego Centrum Zdrowia NZOZ w Namysłowie w celu ich przystosowania do prowadzenia Oddziału Dziecięcego- II.
04.06.2012 r.

12.06.2012 r.

godzina 1000

Zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej - III.
01.06.2012 r. - Wytworzenie i dostarczanie na podstawie jednostkowych zamówień Zamawiającego dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.
18.05.2012 r.

05.06.2012 r.

godzina 1000

Przebudowa części pomieszczeń budynku szpitala Namysłowskiego Centrum Zdrowia NZOZ w Namysłowie w celu ich przystosowania do prowadzenia Oddziału Dziecięcego.
18.05.2012 r.

28.05.2012 r.

godzina 1000

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej - II.
17.05.2012 r. - Dostawa modułu Ośrodek oprogramowania GEO-INFO V Mapa (licencja na 4 stanowiska o nr seryjnym klucza HASP 1242, 1825, 1942, 3431) do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
16.05.2012 r.

25.05.2012 r.

godzina 1000

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na pokrycie bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
24.04.2012 r.

07.05.2012 r.

godzina 1000

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 –  Poddziałanie 6.1.3.
05.04.2012 r.

16.04.2012 r.

godzina 1000

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej.
07.03.2012 r.

15.03.2012 r.

godzina 1000

Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych II
22.02.2012 r.

08.03.2012 r.

godzina 1000

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2012-2014.
21.02.2012 r.

01.03.2012 r.

godzina: 1000

Sporządzenie cyfrowej kopii PZGiK dla obszaru Powiatu Namysłowskiego.
08.02.2012 r.

16.02.2012 r.

godzina: 1000

Przeprowadzenie kursu pilotów wycieczek turystycznych dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu pt. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II"
07.02.2012 r.

15.02.2012 r.

godzina: 1000

Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych w ramach realizacji projektu pt. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II”
02.02.2012 r.

10.02.2012 r.

godzina: 1000

Wykonanie zadań Starosty z zakresu administracji rządowej:
I. Ustalenie granic nieruchomości
II. Podział nieruchomości
III. Weryfikacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków
 
30.01.2012 r.

07.02.2012 r.

godzina: 1000

Opracowanie graficzne, skład, druk, dostawa oraz kolportaż gazety: „Nasz Powiat Namysłowski”

24.01.2012 r.

01.02.2012 r.

godzina: 1000

Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkoły zawodowej w ramach realizacji projektu pt. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem II”
11.01.2012 r.

19.01.2012 r.

godzina: 1000

 

Wykonanie wycinki z wysięgnika 99 szt. drzew,  podkrzesania i usunięcia posuszu 128 szt. drzew oraz frezowania 78 szt. pni.

11.01.2012 r.

19.01.2012 r.

godzina: 1000

Wykonanie wycinki drzew w ilości 269 szt. przy drogach powiatowych.
27.12.2011 r.

04.01.2012 r.

godzina: 1000

Świadczenie usług pielęgniarskich na oddziale urologicznym Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.

21.12.2011 r.

30.12.2011 r. godzina: 1000

Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powiatu Namysłowskiego oraz prowadzenie  parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

09.12.2011 r.

19.12.2011 r.

godzina: 1000

Świadczenie usług szpitalnych na oddziale wewnętrznym i opieki długoterminowej Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.

 

Wersja XML