Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dot. przystosowania pojazdu do zasilania gazem / dot. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III i VI, tel. +48 77/4103 695, wew. 156.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zmian.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zmian.).

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek do pobrania przy ladzie operacyjnej.

Wymagane dokumenty:

a) W przypadku przystosowania pojazdu do zasilania gazem:
- fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji,
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
- dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe,
- karta pojazdu jeżeli była wydana,
- ważną polisę ubezpieczeniową (OC),
- dokument stwierdzający tożsamość.

b) W przypadku przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy:
- zaświadczenie z przeglądu technicznego,
- dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe,
- karta pojazdu jeżeli była wydana,
- ważną polisę ubezpieczeniową (OC),
- dokument stwierdzający tożsamość.

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

Wpis do dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego adnotacji dot. zasilania gazem / ciągnięcia przyczepy.

Inne istotne informacje (uwagi):

Jjeżeli istnieje konieczność zmiany terminu następnego badania technicznego, organ rejestrujący zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin od dnia montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem – wydając nowy dowód rejestracyjny, po dokonaniu stosownych opłat.

Wersja XML