Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III i VI, tel. +48 77/4103 695, wew. 156.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

WNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Wymagane dokumenty:

Czas załatwienia sprawy:

Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Zakończenie sprawy:

Na kopii umowy / faktury dokonuje się adnotacji dot. zgłoszenia sprzedaży.

Inne istotne informacje (uwagi):

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1137  z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r, poz.1522 z późn. zm.).

 

Wersja XML