Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2022 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
11.04.2022 r. 20.04.2022 r. godz. 10:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr. 1113 O w m. Bukowa Śląska"
14.01.2022 r. 21.01.2022 r. godz. 10:00 Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
Wersja XML