Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Komunikacji i Transportu - Informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Komunikacji
i Transportu
Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695 wew. 156 - rejestracja pojazdów

tel. +48 77/4103 695 wew. 157 - prawo jazdy
 fax. +48 77/4103 922

  e- mail:

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek - 730 - 1430
Wtorek - 730 - 1630
Środa - 730 - 1430
Czwartek - 730 - 1430
Piątek - 730 - 1330


Pracownicy wydziału:

Naczelnik
 Wydziału Komunikacji i Transportu
Monika Duraj
tel. +48 77/4103 695, wew. 127
pokój nr 2, parter
e-mail:

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
Iwona Karasińska
tel. +48 77/4103 695, wew. 156
stanowisko nr III, parter, hol
e-mail:
 

Inspektor ds. OSK i SKP
Jacek Gąsior
tel. +48 77/4103 695, wew. 208
pokój nr 208, II piętro
e-mail:
 

Inspektor ds. Ewidencji i Rejestracji Pojazdów
Anna Chrzanowska
tel. +48 77/4103 695, wew. 156
stanowisko nr II, parter, hol
e-mail:
 

Referent ds. Ewidencji i Rejestracji Pojazdów
Arkadiusz Maksym
tel. +48 77/4103 695, wew. 156
stanowisko nr IV, parter, hol
e-mail:
 

Podinspektor ds. Ewidencji i Rejestracji Pojazdów
Klaudia Nowacka

tel. +48 77/4103 695, wew. 156
stanowisko nr I, parter, hol
e-mail:
 

Inspektor ds. Ewidencji Kierowców
Bernarda Bratosiewicz
tel. +48 77/4103 695 wew. 157
stanowisko nr V, parter, hol
e-mail:

Wersja XML