Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbycie, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 2022 r.

Data publikacji Termin składania ofert/Data przetargu

Zadanie

15.06.2022 r. -

Wykaz nieruchomości - gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

27.05.2022 r. - Wykaz nieruchomości – grunty rolne położone w Namysłowie  przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.
27.05.2022 r. -

Wykaz nieruchomości – działki budowlane położone w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza, przeznaczone do sprzedaży.

19.01.2022 r. -

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej udział Skarbu Państwa 1/2 części niewydzielonej w prawie własności działki nr 141/8 k.m. 1, obręb Przeczów

Wersja XML