Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki i wnioski dostępne w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Pliki do pobrania:

 1. PDFWniosek o udostępnienie materiałów PZGiK (Formularz P).pdf
 2. PDFWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.pdf
 3. XLSXWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego..xlsx
 4. DOCWniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.doc
 5. DOCWniosek o zmianę danych ewidencji gruntów i budynków.doc
 6. DOCWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności.doc
 7. DOCWniosek o udostepnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.doc
Wersja XML