Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje 2021

PETYCJE
L.p. Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

przedmiot petycji/

skan petycji

data złożenia  przewidywany termin załatwienia sprawy  zasięgane opinie Inf.
o sposobie załatwienia wniosku
1. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
07.01.2021 r. godnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - -
Wersja XML