Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf
ZIP2. SIWZ.zip
PDF3 Zmiana 1.pdf
PDF4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf
PDF5 Zmiana 2.pdf
PDF6 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
PDF7 Zmiana 3.pdf
DOC8.01 SIWZ po zmianie 3.doc
DOC9.02 Załącznik nr 1 Formularz oferty po zmianie 3.doc
DOC10.03 Załącznik nr 1.1 Oświadczenie wykonawcy po zmianie 3.doc
DOC11.06 Załącznik nr 2 Projekt umowy po zmianie 3.doc
DOC12.07 Załącznik nr 3 Oświadczenie - grupa kapitałowa po zmianie 3.doc
PDF13. Informacja z otwarcia ofert..pdf
PDF14.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i uniewaznieniu w części 2..pdf
PDF15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia..pdf

UWAGA

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (dawniej Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA), pragnę poinformować, iż z dniem 04.01.2021 r. uległa zmianie forma prawna prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a tj. doszło do przekształcenia Spółki Akcyjnej: Namysłowskie Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Namysłowie (Spółki Przekształcanej) w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (Spółkę Przekształconą). Spółka posługuje się nowym nr KRS: 876551.

W przypadku, gdy wykonawca złoży lub złożył ofertę, gdzie w nazwie spółki będzie "Spółka Akcyjna", a nie "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Zamawiający NIE WYMAGA złożenia zmiany do oferty.

 

Wersja XML