Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego II

PDF01. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf
ZIP02 SIWZ.zip
PDF03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf
PDF04 Zmiana 1.pdf
PDF05 Zmiana 2.pdf
PDF07 Załącznik nr 2 Projekt umowy po Zmianie 2.pdf
PDF08.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf
PDF09. Zmiana 3.pdf
XLS10.04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy - Część 1 (pakiet 5)po Zmianie 3.xls
PDF11.Zmiana 4..pdf
PDF12. Informacja z otwarcia ofert..pdf
PDF13. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert..pdf
PDF14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia..pdf

UWAGA

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (dawniej Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA), pragnę poinformować, iż z dniem 04.01.2021 r. uległa zmianie forma prawna prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a tj. doszło do przekształcenia Spółki Akcyjnej: Namysłowskie Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Namysłowie (Spółki Przekształcanej) w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (Spółkę Przekształconą). Spółka posługuje się nowym nr KRS: 876551.

W przypadku, gdy wykonawca złoży lub złożył ofertę, gdzie w nazwie spółki będzie "Spółka Akcyjna", a nie "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Zamawiający NIE WYMAGA złożenia zmiany do oferty.

Wersja XML